Absolutnie bezpieczny

mobilny sejf cyfrowy


O Projekcie

Bitfold to innowacyjny portfel sprzętowy dla kluczy prywatnych w technologii blockchain i w innych zastosowaniach asymetrycznej kryptografii. 

Urządzenie oparte jest o opatentowaną w UE (oraz patentowaną w USA i innych krajach) technologię sprzętową wirtualnej śluzy danych. Bitfold będzie wykorzystywany do zabezpieczenia wszelkich cyfrowych aktywów (w tym kryptowalut) oraz cyfrowej tożsamości. Będzie pierwszym na świecie prywatnym, mobilnym cyfrowym sejfem

W 30-osobowym zespole Bitfold pracują najlepsi specjaliści w Polsce w dziedzinach elektroniki, cyberbezpieczeństwa, kryptografii, blockchain oraz software.

 

Finansowanie

Bitfold R&D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. "Bitfold  - innowacyjny portfel sprzętowy dla kluczy prywatnych w technologii blockchain i w innych zastosowaniach asymetrycznej kryptografii”,  umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1101/20-00 z dnia 23.12.2020 r. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,  konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020. 

Wartość projektu: 27 314 117,38 PLN 
Wartość dofinansowania: 21 370 765,05 PLN